رئیس فیفا در جریان سخرانی خود در مراسم قرعه کشی جام جهانی گفت: باید در جهان صلح برقرار شود.


رئیس فیفا در جریان سخرانی خود در مراسم قرعه کشی جام جهانی گفت: باید در جهان صلح برقرار شود.منبع
info@yjc.news