بارسلونا در ورزشگاه نیوکمپ مقابل مایورکا مغلوب شد.


بارسلونا در ورزشگاه نیوکمپ مقابل مایورکا مغلوب شد.منبع
info@yjc.news