به گزارش خبرگزاری شهرکریمه، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در ابتدای درس خارج فقه خود، با اشاره به شخصیت ژنرال شهید قاسم سلیمانی گفت: این روزها از رسانه ملی نکات زیادی در مورد شخصیت سردار شهید قاسم سلیمانی مطرح می شود، اما آنچه برای حوزویان می تواند درس باشد این است که در هر […]به گزارش خبرگزاری شهرکریمه، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در ابتدای درس خارج فقه خود، با اشاره به شخصیت ژنرال شهید قاسم سلیمانی گفت: این روزها از رسانه ملی نکات زیادی در مورد شخصیت سردار شهید قاسم سلیمانی مطرح می شود، اما آنچه برای حوزویان می تواند درس باشد این است که در هر زمانی انسان می تواند مجاهد باشد.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) افزود: مجاهد به معنای جنگیدن در راه خدا در مرزها نیست. جهاد در راه خدا یعنی انسان وجود خودش را فانی در راه خدا کند، یعنی انسان در هر زمانی وظیفه ای که به عهده اش گذاشته شده، انجام دهد.

عضو جامعه مدرسین حوزه اظهارداشت: این شهید هم نترس، شجاع  و مقاوم در راه خدا بود و هم دنبال نام و افتخار نبود و  همه چیزش برای خدا بود.

وی بیان داشت: حرکت شهید سردار سلیمانی برای همه می تواند درس باشد. نباید دنبال مقام بود، باید نگاه کرد در هر زمانی وظیفه چه چیزی است، همان را انجام بدهیم.

این استادحوزه ادامه داد: یکی از راه های مجاهده برای حوزویان این است که درس را قوی بخوانند، بعضی از همین هم لباسی ها چطور احکام اسلام را یکی از پس از دیگری مورد خدشه قرار می دهند.

آیت الله فاضل لنکرانی گفت: جهاد یعنی دفاع از ارزشها و احکام و مبانی دینی. شهید حاج قاسم یکی از خصوصیاتش این بود دنبال دفاع از دین و ولایت خدا بود. دنبال این بود که ولایت خدا بماند، ولایت ظلم و کفر نباشد.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) افزود: ولایت خدا یعنی صددرصد تسلیم خدا باشیم. آنچه خدا گفته دنبال آن باشیم. این مسئله ای است که لازم است همه طلاب و روحانیون دنبال آن باشند.

عضو جامعه مدرسین حوزه اظهارداشت: اسلام در هر دوره ای برای بیمه شدن و ثبیت، نیاز به خون دارد و انقلاب هم همین طور. انقلاب در موارد مختلف نیازمند به چنین خونهایی دارد. این خون شهید چه تحولی ایجاد کرد. خیلی ها متحول شدند. اگر خون شهید تحول ایجاد نکند و اثر نکند باید فرد در خودش تردید ایجاد کند.

وی بیان داشت: این شهادت اثرش این بود انقلاب را مجدد بیمه کرد و صدای مقاومت را در صحنه بین الملل بلندکرده است.

این استادحوزه ادامه داد: الان بانگ مقاومت در صحنه بین الملل به صدا در آمده بود و باید عظمت این خونها را دانست./۸۲۹/ج