امام جمعه این هفته تهران گفت: با اتحادی که بین سه قوه وجود دارد مشکلات حل می‌ شود و دشمنان هرگز به اهداف شوم خود نخواهند رسید.


با اتحاد بین ۳ قوه مشکلات حل می‌شود/ دشمن تلاش کرد به بهانه کم آبی مردم را در مقابل نظام قرار دهد – شهرکریمه نیوز


منبع
شهرکریمه نیوز