خدیجه دهواری، مدرس حوزه علمیه زینبیه سراوان در گفت‌وگو با ایکنا از سیستان‌وبلوچستان، اظهار کرد: حجاب و عفاف از مؤلفه‌های بنیادی در سبک زندگی اسلامی هست؛ آیات و روایات زیادی را می‌توان یافت که در آن‌ها بر رعایت حجاب و حفظ عفاف اهتمام شده هست.وی با اشاره به تفاوت معنایی دو واژه عفاف و حجاب، […]

خدیجه دهواری، مدرس حوزه علمیه زینبیه سراوان در گفت‌وگو با ایکنا از سیستان‌وبلوچستان، اظهار کرد: حجاب و عفاف از مؤلفه‌های بنیادی در سبک زندگی اسلامی هست؛ آیات و روایات زیادی را می‌توان یافت که در آن‌ها بر رعایت حجاب و حفظ عفاف اهتمام شده هست.
وی با اشاره به تفاوت معنایی دو واژه عفاف و حجاب، گفته بود: حجاب به معنای پوشش ظاهری هست، اما عفاف یک خصلت هست که ریشه در حیا دارد؛ با این وجود، هر دو در یکدیگر تأثیرگذار هستند؛ هر چه فرد عفاف بیشتری داشته باشد، حجاب او کامل‌تر هست و از سوی دیگر، فردی را که بی‌حجاب هست، نمی‌توان عفیف دانست.
مدرس حوزه علمیه زینبیه سراوان اضافه کرد: عفاف یک حالت درونی هست و مصادیق مختلفی دارد، مثل عفاف در مشی و عفاف در گفتار.
وی اظهار کرد: در مساله هجوم فرهنگی، برای اینکه به حجاب هجوم کنند، ابتدا عفاف را هدف قرار می‌دهند، یعنی اهتمام می‌کنند حیا و عفاف را که شکل کامل‌تری از حیاست، کمرنگ کنند، در نتیجه کسی که حیا ندارد، لزومی نمی‌بیند پوشش خود را حفظ نماید.
دهواری با اشاره به قوانین موجود در ارتباط با حجاب در کشورمان، گفته بود: در جمهوری اسلامی، قوانینی وضعیت شده که می‌گوید باید با افرادی که پوشش آنها در تضاد با ارزش‌های اسلامی هست، برخورد شود، اما رویکرد دولت‌ها در ارتباط با این قوانین، همراه با افراط و تفریط هست.
وی اضافه کرد: برخوردهای سلیقه‌ای با مساله حجاب، از نهادینه شدن این ارزش اسلامی و انسانی جلوگیری می‌کند؛ در کمال تأسف دولت‌های متفاوت در این ارتباط افراط و تفریط دارند و اصل اعتدال رعایت نمی‌شود.
مدرس حوزه علمیه زینبیه سراوان عنوان نمود: حجاب از مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی هست و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود، زیرا کم ارزش جلوه دادن آن، مقدمه‌ای برای ترویج ضد ارزش‌ها می‌شود، اما باید رویکرد اعتدال داشت و برای ترویج حجاب، برنامه‌ریزی فرهنگی دارا باشیم.

انتهای پیام