رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اتمام تدوین برنامه پنج ساله دوم تا پایان سال ، آن را مبنای کار دوره ششم شورای اسلامی شهر قم برشمرد.

به گزارش شهرکریمه محسن محرری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم  با بیان اینکه مبنای تصمیمات شورای اسلامی شهر قم می بایست بر اساس برنامه تدوین شده باشد اظهار داشت: برنامه پنج ساله دوم شورای اسلامی شهر قم در حال تدوین بوده و در این زمینه آسیب شناسی برنامه پنج ساله اول نیز در حال انجام است که به نظر می رسد برنامه پنج ساله دوم تا زمان آغاز به کار شورای جدید آماده شود و در این صورت این برنامه مبنای کار شورا خواهد بود.

محرری گفت: شورای اسلامی شهر قم می بایست بر اساس برنامه راهبردی پنج ساله دوم و پروژه های پیش بینی شده، بودجه سنواتی را تنظیم و در نهایت به تصویب برساند.

وی ادامه داد: در حوزه شهرسازی اولویت ویژه، بازگشایی محورهای نیمه تمام از جمله بازگشایی فاز پنجم پروژه عمار یاسر حدواصل میدان معلم تا میدان سپاه که بخشی از آن در حال اجرا است می باشدو اولویت ها در منطقه یک شهر قم، تکمیل تملک های خیابان دروازه ری است که با توجه به حجم بالا و محدودیت های بودجه ای در سالهای اخیر، پیشرفت لازم را نداشته است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم افزود: پروژه شهیدان برقعی از تقاطع سجادیه تا خیابان آذر نیز که در این دوره پیشرفت خوبی داشته تا پایان سال جاری و در دوره شورای ششم به اتمام خواهد رسید.

وی اضافه کرد: در برخی دیگر از مناطق شهری نیز پروژه های بازگشایی معابر وجود دارد که از جمله آن می توان به محور فردوسی، رینگ دوم جمکران و خیابان کارگر اشاره کرد.

کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم،  ساماندهی بافت فرسوده شهری در قم را مهم برشمرد و ابراز داشت: در این زمینه دولت می بایست پشتیبانی های لازم را بعمل آورد که متاسفانه در این راستا حمایت هایی از سوی وزارت راه و شهرسازی دیده نشد،این در حالی است که این اقدامات از وظایف قانونی این وزارتخانه است.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی تعهدات دولت قبلی را هم اجرایی نکرده و سایت ۳۲ هکتاری و ۴۸ هکتاری پردیسان را برای توسعه و احیای بافت فرسوده قم در اختیار مدیریت شهری قرار نداد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم ابراز داشت: طرح تفصیلی شهر قم نیز که در سال ۹۸ تصویب شد دارای نواقصی است که در اولویت بازنگری قرار دارد که امیدواریم تا سال ۱۴۰۱ به اتمام رسد که این امر از دغدغه های سازندگان مسکن و شهروندان است.

محرری با بیان اینکه در بافت تاریخی نیز موانعی برای احیای بافت فرسوده وجود دارد افزود: به نظر می رسد در این زمینه کار کارشناسی لازم صورت نگرفته و خط ۳۲۵ هکتاری بافت تاریخی مدنظر میراث فرهنگی می بایست  مورد بازنگری قرار گیرد.

کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم، با تاکید بر  تقویت ارتباط چهره به چهره اعضای شورای شهر با شهروندان افزود:اعضای شورا می بایست حضور پررنگی  در مجامع محلی و به خصوص در مساجد داشته باشند و از سویی دیگر باید ارتباط شورا با رسانه ها نیز تقویت شود که در این زمینه ها نیازمند ایجاد سازگاری مناسب هستیم.

محرری عنوان کرد: تشکیل کارگروه هایی در مناطق و محلات مختلف شهری به عنوان مشاوران شورا، امری ضروری است که امیدواریم در شورای دوره ششم شاهد شکل گیری این کارگروه های مشورتی باشیم تا از این نظرات در تصمیم گیری های شورا استفاده شود.