رقابت‌های گلبال قهرمانی جهان از در شهر ماتوسینهوس برگزار خواهد شد که در بخش مردان ۱۶ تیم در دو گروه با یکدیگر رقابت خواهند کر.


رقابت‌های گلبال قهرمانی جهان از در شهر ماتوسینهوس برگزار خواهد شد که در بخش مردان ۱۶ تیم در دو گروه با یکدیگر رقابت خواهند کر.منبع
info@yjc.news