به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛شهیدی،ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهر قم اظهار کرد:نخستین دوره آموزشی PHTM (اصول نگهدارى های پیش بیمارستانی در تروما) در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان شهر قم برگزار گردید.   وی اضافه کرد: PHTM یا اصول نگهدارى […]

برپایی دوره آموزشی اصول نگهدارى های پیش بیمارستانی تروما در قمبه گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛شهیدی،ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهر قم اظهار کرد:نخستین دوره آموزشی PHTM (اصول نگهدارى های پیش بیمارستانی در تروما) در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان شهر قم برگزار گردید.

  وی اضافه کرد: PHTM یا اصول نگهدارى های پیش بیمارستانی در تروما یکی از دوره های مصوب سازمان اورژانس کشور هست که باهدف به روز بودن دانش و مهارت پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی در راستای نحوه برخورد با مصدومان و عارضه دیدگان حوادث ترافیکی و هر نوع حادثه دیگر برگزار می گردد.

ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهر قم عنوان نمود: بر طبق برنامه ریزی صورت گرفته این دوره برای گروه ۲۴ نفره ای در قالب کلاس و کارگاه مهارتی و بر روی مدل انسانی در تاریخ دوم و سوم آبان ماه در پایگاه هوایی اورژانس شهر قم برگزار می گردد.

  شهیدی تصریح نمود: شرکت کنندگان در این دوره آموزشی در انتهاء و در صورت اخذ حدنصاب نمره تعیین شده، گواهینامه ویژه را دریافت می کنند و در صورت عدم اکتساب نمره موظف می باشند در نخستین دوره بعدی شرکت کنند.

ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهر قم بیان کرد: علاوه بر این قسمتی از شرکت کنندگان در صورت اخذ نمره بالا قادر می باشند بعد از طی دوره های تکمیلی به عنوان مربی سایر پرسنل اورژانس را تعلیم دهند.

وی تصریح نمود: اورژانس پیش بیمارستانی شهر قم واجد اشخاص خبره ای در امر تعلیم هست و دوره های متعددی تاحالا با محوریت کادراین مرکز برگزار شده هست که از آن جمله میتوان به “کارگاه تحویل مریض از بالگرد” ، ” مدیریت مریض تنفسی در پره هاسپیتال” وی تصریح نمود: اورژانس پیش بیمارستانی شهر قم واجد اشخاص خبره ای در امر تعلیم هست و دوره های متعددی تاحالا با محوریت کادراین مرکز برگزار شده هست که از آن جمله میتوان به “کارگاه تحویل مریض از بالگرد” ، ” مدیریت مریض تنفسی در پره هاسپیتال” و غیره اشاره نمود.

تروما اگر شدید باشد شخص را به مداوای فوری اورژانسی نیازمند می‌سازد.