سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان اعتقاد دارد با توجه به جایگاه کشتی ایران در جهان، نگاه ما باید به این رشته المپیکی باشد.


سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان اعتقاد دارد با توجه به جایگاه کشتی ایران در جهان، نگاه ما باید به این رشته المپیکی باشد.منبع
info@yjc.news