به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری شهرکریمه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه های سفر به استان یزد از یکی از کارگاه های احیای بناهای تاریخی این شهر دیدن کرد. رییس جمهور مردم یزد را مردمی خیر دانست و خاطر نشان کرد: ایرانی هایی که خارج از کشور ساکن هستند همانطور که در […]

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری شهرکریمه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه های سفر به استان یزد از یکی از کارگاه های احیای بناهای تاریخی این شهر دیدن کرد.

رییس جمهور مردم یزد را مردمی خیر دانست و خاطر نشان کرد: ایرانی هایی که خارج از کشور ساکن هستند همانطور که در بحث سلامت علاقه مند به کمک برای کشور بودند برای کمک به میراث فرهنگی هم مشتاق هستند.

آیت الله رئیسی افزود: بهترین روش برای احیای بافت های سنتی و فرسوده روش احیا به کمک خود مردم است که به جای زحمت برای آنها خودشان اینکار را انجام دهند.

این مجموعه سالها پیش یک کارخانه تولیدی بوده که با انتقال تجهیزات این واحد به شهرک صنعتی یزد بنای آن در حال تخریب بود که با سرمایه گذاری بخش خصوصی قرار است به هتل سنتی ۵ ستاره تبدیل شود.منبع
info@rasanews.ir