رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: دو بیمارستان نیروگاه با ۲۰۰ تخت و بیمارستان آیت‌الله خوانساری با ۲۲۰ تخت طی ماه‌های آتی در شهر قم به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش شهرکریمه ، ابوالفضل ایرانی خواه ظهر امروز در دیدار با آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به آغاز هفته سلامت اظهار کرد: این هفته همه ساله در کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود و برنامه‌های هفته سلامت از دیروز در استان قم آغاز شد.

وی ادامه داد: امسال هفته سلامت با شعار جهانی زندگی سالم با نشاط و امید نامگذاری شده است و این شعار به ابعاد مختلف سلامت توجه دارد. متولی سلامت در کشور وزارت بهداشت و درمان است، اما مردم و دستگاه‌های مختلف در بحث سلامت جامعه نقش دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: وزارت بهداشت طی سال‌های اخیر به بحث فرهنگ سازی و ترویج ورزش توجه کرده است، در این روزگار شاهد گسترش بحث افسردگی در کشورهای مختلف جهان هستیم.

ایرانی خواه با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت و درمان اظهار کرد: طرح تحول سلامت یک حرکت انقلاب گونه بود و یکی از اهداف اجرای این طرح، تکریم مردم است. آن‌ها پیش از اجرای طرح تحول سلامت در بحث پرداخت هزینه‌های درمانی، عدم تکریم و ظاهر فضاهای درمانی مشکلاتی داشتند.

وی ادامه داد: با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، وزارت بهداشت و درمان در قالب طرح تحول اقدامات زیادی در فضاهای درمانی استان قم انجام داد. در قالب این طرح زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی رایگان شد و در طرح تحول سلامت برای کاهش آمار سزارین تلاش کردیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: بهبود زیرساخت‌های بیمارستان‌های استان قم را در قالب طرح تحول سلامت شاهد بودیم، بسیاری از بیمارستان‌های استان همچون نکویی، کامکار و شهید بهشتی ظاهر بدی داشتند، ولی در قالب طرح هتلینگ فضاهای این بیمارستان‌ها را بهبود بخشیدیم.

ایرانی خواه با اشاره به وضعیت امکانات درمانی استان قم اظهار کرد: از ۹۰ سال تا پیش از اجرای طرح تحول سلامت، هزار و ۲۰۰ تخت بیمارستانی دولتی را در استان داشتیم، اما پس از اجرای طرح تحول سلامت بیمارستان فرقانی با ۳۵۰ تخت در استان قم افتتاح شد، همچنین دو بیمارستان نیروگاه با ۲۰۰ تخت و بیمارستان آیت‌الله خوانساری با ۲۲۰ تخت طی ماه‌های آتی در شهر قم به بهره برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: بیمارستان هزار تختخوابی در استان قم کلنگ زنی شده است و امیدواریم که این بیمارستان تا سه سال آینده به بهره برداری برسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم خاطرنشان کرد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در استان زیرپوشش طرح تحول سلامت قرار گرفتند. این طرح تمام استان را در برگرفته است و کارهای بر زمین مانده در بخش بهداشت و درمان در استان قم زیاد است، اما امیدواریم که با رهنمودهای مراجع عظام تقلید در بحث بهداشت و درمان در استان موفق باشیم.