بهمنی: رونق مسکن باید آغاز شود/یادآوری وظایف بخش مسکن