حجت‌الاسلام جوادی آملی تصریح نمود: خداوند در کنار بیان ارزش مال و ثروت برای جامعه به عنوان قوام و ایستایی، از وقف به عنوان ابزاری برای ماندگار شدن مال و همیشگی شدن منفعت آن یاد کرده هست. پرداخت فقها به مبحث وقف طبق آموزه‌های وحیانی و کتاب و سنت و صادر کردن احکام مکرر برای […]

حجت‌الاسلام جوادی آملی تصریح نمود: خداوند در کنار بیان ارزش مال و ثروت برای جامعه به عنوان قوام و ایستایی، از وقف به عنوان ابزاری برای ماندگار شدن مال و همیشگی شدن منفعت آن یاد کرده هست. پرداخت فقها به مبحث وقف طبق آموزه‌های وحیانی و کتاب و سنت و صادر کردن احکام مکرر برای آن بیانگر از اهتمامی هست که شارع مقدس نسبت به مبحث وقف دارد.  

 این استاد حوزه علمیه شهر قم پیشنهاد منطق اسلام را برای ماندگار شدن مال، وقف آن دانست و اظهار کرد: نخستین جلوه وقف آن هست که مناسباتی را بین آدم و خداوند ایجاد می‌کند، به به صورتی که واقفان تا وقتی که آثار و برکات وقف به جامعه می‌رسد، از ثواب و اجر الهی و حیات اجتماعی پس از خود بهره‌مند می‌شوند.

وی از مهم‌ترین مسائل در راستای وقف مال را توجه به نیازمندی‌های روز جامعه قرائت کرد و اظهار کرد: متاسفانه در این زمینه اهتمام جدی وجود ندارد، در حالتی که واقفان باید با کارشناسان اقتصادی جامعه در رابطه باشند تا خروجی کارکرد آنها نه فقط بهره فردی از ثواب و اجر الهی باشد، لکن بهره‌مندی اجتماعی از یک خدمت و منتفع شدن مردم از آن نیز باشد.

حجت‌الاسلام جوادی آملی با اهتمام بر اینکه در هر جامعه باید موقوف علیهم مشخص باشد و معین گردد که منتفعان از وقف چه کسانی می باشند و وقف باید به چه عرصه‌ای یاری برساند، اظهار کرد: از گذشته موقوفات ارزشمندی به عنوان میراث به یادگار مانده هست اما در بعضی مورد ها هدف و جامعه بهره‌مند مشخص نمی‌شود و وقف صورت گرفته از تاثیرگذاری کافی بهره مند نیست.

وی یکی از آسیب‌هایی که مبحث وقف را تهدید می‌کند، ناآشنایی واقفان نسبت به حهت های متفاوت وقف دانست و اظهار کرد: در طول تاریخ متولیان و عهده داران اجرای وقف نتوانتسند بدرستی امانتدار باشند و در بعضی مورد ها در اجرای نیت واقف کوتاهی کردند، به همین سبب در بعضی نقاط تاریخی افت و خیزهایی در راستای اقبال مردم نسبت به وقف اموالشان وجود داشته هست.

این امر خلاف روح معنوی وقف هست

این استاد حوزه علمیه شهر قم با اهتمام بر اینکه در حال حاضر وقف در عمل مشابه صنعت تجارت و تولید و با نگاه اقتصادی به پیش می‌رود، اظهار کرد: این امر خلاف روح معنوی وقف هست. ایجاد بنیادهای اقتصادی در کنار وقف، روح این سنت حسنه را می‌خشکاند. نگاه اقتصادی و بنگاه درآمدزایی به وقف، روح و باطن تعاونی و خیرانه آن را نابود می‌کند و علت عدم رغبت واقفان نسبت به همکاری در این عمل خیر می‌شود.

وی با ابراز تأسف از اینکه، واقعیت وقف از یک سو و اقدام با ارزش وقف از طرف دیگر مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفته هست، اظهار کرد: وقتی جامعه آثار، برکات و ثمرات وقف را نداند و مشاوران آگاهی نیز در این زمینه وجود نداشته باشند که احتیاج جامعه را به واقف معرفی کنند و از طرفی عمل به وقف مطابق نیت واقف نباشد و نگرش‌های اقتصادی جایگزین آن گردد، شاهد تغییر اندیشه مردم نسبت به وقف می باشیم.

این نهادها در خوب ترین حالت نمی‌توانند در حد ظرفیت‌های وقف به نقش‌آفرینی بپردازند.

انتهای پیام