به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛ابوالفضل مستقیمی شهردار منطقه هشت شهر قم با تاکید بر اینکه علی رغم مشکلات مالی پروژه‌های عمرانی پردیسان فعال هست،گفت: مهم‌ترین پروژه‌های فعال در پردیسان دریاچه تصنعی بوستان غدیر و بوستان زنان به مساحت ۱۳ هزار و ۲۰۰ مترمربع هست. مستقیمی اختصاص […]

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛ابوالفضل مستقیمی شهردار منطقه هشت شهر قم با تاکید بر اینکه علی رغم مشکلات مالی پروژه‌های عمرانی پردیسان فعال هست،گفت: مهم‌ترین پروژه‌های فعال در پردیسان دریاچه تصنعی بوستان غدیر و بوستان زنان به مساحت ۱۳ هزار و ۲۰۰ مترمربع هست.

مستقیمی اختصاص مراجع شهرداری و اعتبارات عزیمت مقام معظم رهبری به استان شهر قم برای مبدل بوستان غدیر به کمپینگ زیارت کننده را مورد توجه قرار داد واضافه کرد: مرحله یک و دو این بوستان با اعتباری بیشتر از ۵ میلیارد تومان آماده بازنمایی هست.

شهردار منطقه هشت شهر قم یکی دیگر از پروژه‌های مخصوص منطقه را توسعه بوستان غدیر عنوان نمود وگفت: ۱۸ هکتار از زمین‌های بوستان غدیر به عنوان کمپینگ بوستان غدیر مشخص شده که ۹ هکتار آن تکمیل شده و کوشش داریم تا انتهاء سال ۹ هکتار ما بقی را تکمیل و در اختیار زائرین و همشهریان قرار دهیم.