مهدی قربانی‌کرم در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در قم گفت:از ۲۳ مهر ماه قرارگاه اربعین استان شهر قم فعالیت خود را شروع نموده است و تا ۱۵ آبان ماه ماه در خدمت زائرین هستیم. تا امروز که ۱۵ روز از فعالیت‌های قرارگاه گذشته بیشتر از ۶۱ هزار زیارت کننده در مصلی قدس ساکن کردن پیدا کرده […]

مهدی قربانی‌کرم در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در قم گفت:از ۲۳ مهر ماه قرارگاه اربعین استان شهر قم فعالیت خود را شروع نموده است و تا ۱۵ آبان ماه ماه در خدمت زائرین هستیم. تا امروز که ۱۵ روز از فعالیت‌های قرارگاه گذشته بیشتر از ۶۱ هزار زیارت کننده در مصلی قدس ساکن کردن پیدا کرده و از آن‌ها پذیرایی کردیم که نسبت به سال گذشته تعداد زوار ۲۷ درصد افزایش پیدا نموده است.

وی دنبال کرد: در مجموع ۶۱۷۴۶ هزار زیارت کننده در مصلی ساکن کردن پیدا نمودند که از این تعداد ۴۲۲۸۷ زیارت کننده آقا و ۱۸۴۵۹ زیارت کننده خانم می باشند، ۳۴۵۲۲ زیارت کننده ایرانی و ۲۷۲۲۴ زائرغیرایرانی می باشند که دیشب پذیرای ۷۴۰۰ بودیم. در این چند روز از ۸ کشور زوار در مصلی قدس حضور پیدا نمودند و افتخار میزبانی زوار کشورهای پاکستان، آذربایجان، روسیه، ترکیه، افغانستان، گرجستان، هند و عراق را داشتیم.

مسئول قرارگاه مردمی اربعین استان شهر قم خاطر نشان‌کرد: با توجه به فرهنگ و ذائقه زائرین غیر‌ایرانی غذای ویژه آن‌ها طبخ می‌شود و ۳۰ آشپز غذای ویژه زوار پاکستانی را طبخ می‌کنند.