بیمارستان فرقانی قم در 9 طبقه و هزینه ساخت یک هزار و 700 میلیارد ریالی، روز دوشنبه با حضور سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استاندار قم و مسئولان استانی به بهره برداری رسید. به گزارش شهرکریمه، احداث این بیمارستان از سال 1375 آغاز شد که تا سال 1393 با […]

 بیمارستان فرقانی قم در 9 طبقه و هزینه ساخت یک هزار و 700 میلیارد ریالی، روز دوشنبه با حضور سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استاندار قم و مسئولان استانی به بهره برداری رسید.

به گزارش شهرکریمه، احداث این بیمارستان از سال 1375 آغاز شد که تا سال 1393 با وقفه روبرو بود و از مهرماه سال 93 بار دیگر عملیات اجرایی آن در دستور کار قرار گرفت که با افتتاح آن400 تخت به مجموع تخت های بیمارستانی قم اضافه شد.
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی فرقانی با 350 تخت با متراژ 27 هزار مترمربع دارای بخش های اورژانس، جراحی، آی سی یو(مراقبت های ویژه)، ان آی سی یو(مراقبت های ویژه نوزادان)، جراحی زنان، داخلی زنان، جراحی مردان، داخلی مردان، اطفال و بخش های جانبی مانند رادیولوژی و آزمایشگاه و فضاهای پشتیبان است.
این بیمارستان دارای 11 اتاق عمل و 20 تخت ICU است که چهار تخت آن مجهز به دستگاه دیالیز است، همچنین 18 تخت ویژه NICU نیز در این بیمارستان دایر شده است.
واحدهای پشتیبانی از جمله استریل مرکزی، شسشتوی البسه، آشپزخانه و موتورخانه فول ظرفیت از دیگر بخش های این بیمارستان است.