شهردار قم با بیان اینکه تأخیر۷ ماهه شروع ساخت آکواریوم شهری به دلایل کارشناسی بوده است گفت: دقت نظر و توجه ویژه مدیران شهری در زمینه انتخاب پیمانکار قابل‌اتکا در زمینه جاذبه و توریستی بودن دلیل این تأخیر ۷ ماهه بوده است.

به گزارش شهر کریمه، سید مرتضی سقائیان نژاد در گفت‌وگویی، با اشاره به فقر استان قم در زمینه اماکن و فضاهای تفریحی و گردشگری اظهار داشت: سعی ما این بوده که قم در همه زمینه‌ها به‌صورت متوازن و برابر پیشرفت کند تا شهروندان قمی امکان دسترسی به‌تمامی نیازهای زندگی شهری را داشته باشند.

وی با اشاره به ساخت آکواریوم شهری در استان افزود: پروژه آکواریوم شهری یکی از پروژه‌هایی است که باید از طریق سرمایه‌گذاری به جلو برود و در این زمینه باید از بخش خصوصی حمایت کنیم.

شهردار قم با اشاره به جاذبه‌های توریستی آکواریوم شهری تصریح کرد: در بحث‌هایی که در رابطه با جاذبه توریست-زیارتی می‌شود در حقیقت زیرساخت‌های شهر را فراهم می‌کند، بنابراین در این موارد اصلاً بحث توجیه اقتصادی آن مطرح نیست.

وی با بیان اینکه هزینه ساخت آکواریوم شهری توسط بخش خصوصی تأمین‌ شده است، تأکید کرد: توجیه اقتصادی این پروژه بر عهده بخش خصوصی و سرمایه‌گذار بوده چرا که این بخش خصوصی است که سرمایه و بودجه خود را در این زمینه صرف می‌کند و سود و منفعت آن نیز برای آن‌هاست.

شهردار قم با اشاره به وظیفه شهرداری در عرصه مدیریت شهری خاطرنشان کرد: وظیفه شهرداری بسترسازی برای بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری است و اگر بستری را امروز ایجاد کنیم بهتر از آن است که در آینده انجام شود که این از نظر اقتصادی و زمان به سود شهر است.

سقائیان نژاد با بیان اینکه تأخیر۷ ماهه شروع ساخت آکواریوم شهری به دلایل کارشناسی بوده است، تأکید کرد: دقت نظر و توجه ویژه مدیران شهری در زمینه انتخاب پیمانکار قابل‌اتکا، توانمند و مطالعه جامع طرح آکواریوم شهری در زمینه جاذبه و توریستی بودن دلیل این تأخیر ۷ ماهه بوده است.

وی با اشاره به بودجه مورد نیاز برای ساخت آکواریوم شهری اضافه کرد: بودجه این طرح با توجه به بزرگی و مساحت طرح بین ۴۰ تا ۷۰ میلیارد تومان در نوسان است و شهرداری در نظر دارد آکواریومی در قم بسازد که همه اقتضائات استان قم را داشته باشد.