سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن گفت: در زمان بد گل بدی خوردیم و دلم خیلی سوخت.


سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن گفت: در زمان بد گل بدی خوردیم و دلم خیلی سوخت.منبع
info@yjc.news