به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛تصویر ها صفحه نخست بعضی روزنامه‌ های استان‌ شهر قم،امروز دوشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ را با عنوان های و تیترهای متفاوت رویت می کنید.

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛تصویر ها صفحه نخست بعضی روزنامه‌ های استان‌ شهر قم،امروز دوشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ را با عنوان های و تیترهای متفاوت رویت می کنید.

خداحافظی آخوندی با کابینه/مشکلات صادر کردن ویزا برای زوار اربعین در قم

خداحافظی آخوندی با کابینه/مشکلات صادر کردن ویزا برای زوار اربعین در قم

خداحافظی آخوندی با کابینه/مشکلات صادر کردن ویزا برای زوار اربعین در قم

خداحافظی آخوندی با کابینه/مشکلات صادر کردن ویزا برای زوار اربعین در قم