به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از پایگاه ۵۹۸، حضرت آیت الله مکارم شیرازی صبح امروز در درس خارج فقه در مسجد اعظم شهر قم به مبحث عزاداری های مردم در دهه اول محرم سال کنونی اشاره کردند و گفتند: این عزاداری ها بسیار پرشور و پرنفوذ برگزار گردید؛ حتی غیر مسیحیان یعنی بت […]

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از پایگاه ۵۹۸، حضرت آیت الله مکارم شیرازی صبح امروز در درس خارج فقه در مسجد اعظم شهر قم به مبحث عزاداری های مردم در دهه اول محرم سال کنونی اشاره کردند و گفتند: این عزاداری ها بسیار پرشور و پرنفوذ برگزار گردید؛ حتی غیر مسیحیان یعنی بت پرستان هند نیز در این برنامه ها مشارکت کردند و مردم هم سنگ تمام گذاشته و باید تشکر نمود.

وی گفتند: در عزاداری ها انواع جان فشانی ها انجام گردید؛ البته شاید در گوشه و کنار اشکالاتی هم وجود داشت؛ اما در مجموع عزاداری ها بسیار پرشکوه برگزار گردید که شایسته تقدیر هست.

این مرجع تقلید با اظهار تعجب از بعضی اظهارات، ابراز داشتند: عجب این هست که جمعی از بیگانه ها عنوان کرده بودند که ما باید عاشورا و عزاداری را تحریم کرده و کاری کنیم که اصلا کسی سراغ عاشورا و عزاداری نرود؛ چقدر این اشخاص بی خبر بوده و احمق هستند؛ این اظهارات سبب مطلق بی خبری آنها از فرهنگ عاشوراست؛ مگر می گردد با این اظهارات عاشورا را جمع کرد؟؛ تمام دنیا هم جمع گردد، توان ندارد جلوی این کارها را دریافت کنند.

این مفسر قرآن کریم تصریح نمودند: در زمان رضاخان نیز عزاداری را ممنوع کردند؛ اما مردم در اتاق ها و درب های بسته عزاداری می کردند و پس از فروپاشی رضاخان، این عزاداری ها به خیابان ها کشیده گردید؛ در لبنان نیز زمانی تعدادی مخالف عزاداری بودند؛ اما مردم در خانه های خود عزاداری می کردند و امروز دسته جات عزاداری را در شهرهای گوناگون لبنان در ایام عاشورا رویت کنید که چقدر باشکوه انجام می گردد.