درحالی طرفداران نامزدهای مختلف در فضایی سالم و به دور از حاشیه در حال تبلیغ نامزدهای مطلوب خود هستند که طرفداران عبدالناصر همتی در شهر قم علاوه صرف هزینه هنگفت و حجم زیاد تبلیغات، به صورت آشکار از قوانین انتخاباتی کشور تخلف کردند.

به گزارش شهرکریمه به نقل از قمنا درحالی که شور و شوق انتخاباتی در کشور پس از برگزاری دو مناظره افزایش پیدا کرده است و طرفداران نامزدهای مختلف در فضایی سالم و به دور از حاشیه در حال تبلیغ نامزدهای مطلوب خود هستند؛ با این حال طرفداران عبدالناصر همتی در شهر قم علاوه صرف هزینه هنگفت و حجم زیاد تبلیغات، به صورت آشکار از قوانین انتخاباتی کشور تخلف کردند.

ستاد آقای همتی، اقدام به نصب تعداد زیادی بنر تبلیغاتی این نامزد منتسب به دولت روحانی در سطح شهر قم نموده اسن که در نگاه اول، داربست و سازه‌های به کار گرفته شده برای دایر کردن این بنرها، غیراصولی بوده و می‌تواند جان شهروندان را به خطر بندازد.

از طرفی بنرهای تبلیغاتی آقای همتی در مکان‌هایی به کار گرفته شده که از نظر ستاد اجرایی برگزاری انتخابات، جهت تبلیغات انتخاباتی تعبیه نشده است.

همچنین در بنرهای نصب شده از سوی ستاد این نامزد انتخاباتی، پرچم جمهوری اسلامی ایران بدون نشان «الله» به کار شده که این موضوع نیز یک تخلف آشکار است که احتمالا سبب برخورد ستاد اجرایی انتخابات و جمع‌آوری آنها خواهد شد.