دادستان قم گفت: تدوین قوانین امربه‌معروف و نهی از منکر از شاهکارهای نظام اسلامی است که برخی به دیدگاه خودشان از آن غافل شده‌اند ولی این قوانین در کنار مستندات دلیل عقلی نیز دارند.

به گزارش شهر کریمه به نقل از تسنیم، مهدی کاهه عصر امروز در بیست و پنجمین گردهمایی آمران به معروف و ناهیان از منکر استان قم که در سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، با اشاره به جایگاه مهم آمران به معروف اظهار داشت: این افراد ادامه‌دهنده مسیر امام حسین(ع) و دنبال کننده امر فراموش‌شده امربه‌معروف و نهی از منکر بوده که وظیفه ارزشمندی را در جامعه بر عهده‌دارند.

وی بابیان اینکه اهمیت توجه به احیای این واجب فراموش‌شده درآیات و روایات مطرح و بر کسی پوشیده نیست، افزود: این اقدام مهم ازلحاظ عقلی هم به اثبات رسیده است و نوعی وفاداری به دین اسلام به شمار می‌آید که مردم نسبت به آن غافل شده‌اند.

دادستان قم اجر و پاداش آمران به معروف را بسیار دانست و گفت: تدوین قوانین امربه‌معروف و نهی از منکر از شاهکارهای نظام اسلامی است که برخی به دیدگاه خودشان از آن غافل شده‌اند ولی این قوانین در کنار مستندات دلیل عقلی نیز دارند و به‌نوعی پوششی برای حفاظت از ارزش‌های جامعه اسلامی به‌حساب می‌آید.

وی با تأکید بر اینکه حفظ وحدت بدون آموزه‌های دینی و اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر شدنی نیست، عنوان کرد: افزایش معضلات فردی آسیب‌های اجتماعی به همراه دارد و ضرر فردی صرفاً به خود افراد برنمی‌گردد و قطعاً آثار اجتماعی نیز به همراه دارد.

کاهه خاطرنشان کرد: عقل به انسان اجازه می‌دهد که برای جلوگیری از هنجارهای اجتماعی، جایگاه امربه‌معروف و نهی از منکر را در جامعه آتش بدحجاب به دیگران نیز سرایت می‌کند.

وی بابیان اینکه در اهمیت این فریضه الهی هیچ تردیدی وجود ندارد، تصریح کرد: یکی از شرایط اجرای این مهم شناسایی معروف و منکر در جامعه است و باید جامعه با سطوح مختلف این فریضه الهی آشنا شوند.

دادستان قم اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر را منوط به افراد خاص ندانست و گفت: این فریضه در حوزه فردی و اجتماعی تعریف می‌شود و تشکل به خصوصی در این موضوع شکل‌گرفته که افراد را نسبت به امربه‌معروف و نهی از منکر بی‌توجه نمی‌کنند.

وی بابیان اینکه اجرای امربه‌معروف به معنای خشونت نیست، مطرح کرد: آزادی افراد با اجرای این فریضه الهی محدود نمی‌شود و افرادی که اجراکننده هستند باید شرایط را رعایت کنند.