سپیدان و شیراز ـ. تهران، پاکدشت ـ. تهران، ساوه ـ. تهران و شهریار ـ. تهران پرحجم و در جاده ویژه کرج ـ. تهران نیمه‌سنگین هست. وی متذکر گردید: در آزادراه قزوین ـ. کرج و کرج ـ. تهران در محدوده‌های متفاوت ترافیک سنگین و نیمه‌سنگین هست.

سپیدان و شیراز ـ.

تهران، پاکدشت ـ. تهران، ساوه ـ. تهران و شهریار ـ. تهران پرحجم و در جاده ویژه کرج ـ. تهران نیمه‌سنگین هست.

وی متذکر گردید: در آزادراه قزوین ـ. کرج و کرج ـ. تهران در محدوده‌های متفاوت ترافیک سنگین و نیمه‌سنگین هست.