مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: به علت واقع‌شدن شهر قم بر روی کمربند زلزله، گسل‌ها و حریم آن‌ها در قم موردمطالعه مجدد قرارگرفته است.

به گزارش شهر کریمه به نقل از تسنیم، حسن صبوری از تشکیل کارگروه مخاطرات زلزله و لرزش‌های لایه زمین و ابنیه در استان قم خبر داد و اظهار داشت: به علت واقع‌شدن شهر قم روی کمربند زلزله، گسل‌ها و حریم آن در قم مورد مطالعه مجدد قرار گرفته است.

وی گسل و حریم گسل‌ها را در مناطق مسکونی مورد توجه قرارداد و افزود: متأسفانه بخشی از مناطق مسکونی استان قم در حریم گسل‌ها قرار واقع‌شده و باید هر چه سریع‌تر ساخت‌وساز‌ها در این مناطق محدود شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم تهیه نقشه جدید گسل‌ها را در مرحله مشاوره اعلام و خاطرنشان کرد: طرحی که چند سال گذشته تهیه‌شده موردبازنگری و مشاوره مجدد قرارگرفته و به شورای عالی معماری و شهرسازی برای محدود کردن ساخت‌وساز‌ها ارائه می‌شود.

وی با اشاره به مشکل فرونشست زمین در مناطق خشک کشور تصریح کرد: به علت بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در کشور، بحث فرونشست زمین در قم نیز مطرح بوده ولی متأسفانه عدد و میزانش هنوز مشخص نیست و این طرح در قالب یک طرح مطالعاتی به مرکز تحقیقات وزارت مسکن و شهرسازی ارائه‌شده است.

صبوری اعتبار طرح تحقیقاتی فرونشست زمین در استان قم را حدود ۶۵۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: اعتبار این طرح تحقیقاتی از طریق استانداری تأمین‌شده و برای جلوگیری از آسیب‌های که به علت فرونشست زمین به ابنیه استان وارد می‌شود در دستور کار این اداره قرار گرفت است.

وی راهکارهای ارائه‌شده مشاوران را لازم الاجرا دانست و بیان کرد: باید هر چه سریع‌تر راهکارهای مشاورین طرح مطالعاتی فرونشست زمین و کارگروه مخاطرات زلزله و لرزش‌های لایه زمین و ابنیه به مرحله اجرایی رسیده تا بتوانیم قبل از وقوع هرگونه حادثه عملیات پیشگیری را انجام دهیم.