معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم گفت: متأسفانه برخورد شدید خودروی پژو با مانع در مسیر قم- نیزار در بخش سلفچگان منجربه فوت هر دو سرنشین این خودرو شد.

به گزارش شهرکریمه مهدی فراهانی، از رخ دادن تصادفی در محور قم- سلفچگان خبر داد و اظهار داشت: برخورد شدید خودروی پژو با مانع در مسیر قم- نیزار در بخش سلفچگان متأسفانه منجر به فوت هر دو سرنشین این خودرو شد.

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم  بابیان اینکه این تصادف ساعت ۴۰: ۱۱ دقیقه صبح امروز رخ‌داده است، افزود: متوفیان این تصادف آقایی حدود ۳۴ ساله و کودکی حدود  ۳ ساله هستند.

 وی خاطرنشان کرد: متأسفانه شدت برخورد خودرو با مانع و به دنبال آن آسیب‌ها و صدمات به حدی بود که علیرغم حضور به‌موقع پرسنل اورژانس۱۱۵، دو سرنشین خودرو در محل حادثه و در دم فوت کردند.