نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۶ لایحه رتبه بندی معلمان، میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان را مشخص کردند.


تعیین میزان افزایش حقوق معلمان با اجرای رتبه‌بندی – شهرکریمه نیوز

منبع
شهرکریمه نیوز