آیت الله اعرافی در احکام جداگانه‌ای، قائم مقام مدیر حوزه‌های علمیه در اموراستانها ، سه مشاور، و یک مدیر مرکز تخصصی و همچنین رییس مرکز مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی را منصوب کرد. به گزارش شهرکریمه آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه قم، طی احکام جداگانه‌ای، قائم مقام مدیر حوزه‌های علمیه در اموراستانها ، سه […]

آیت الله اعرافی در احکام جداگانه‌ای، قائم مقام مدیر حوزه‌های علمیه در اموراستانها ، سه مشاور، و یک مدیر مرکز تخصصی و همچنین رییس مرکز مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی را منصوب کرد.

به گزارش شهرکریمه آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه قم، طی احکام جداگانه‌ای، قائم مقام مدیر حوزه‌های علمیه در اموراستانها ، سه مشاور، و یک مدیر مرکز تخصصی و همچنین رییس مرکز مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی را منصوب کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه، حجت الاسلام والمسلمین حبیب الله غفوری را به عنوان «قائم مقام مدیر حوزه های علمیه در امور استانها و شهرستانها»، حجت الاسلام والمسلمین  احمد علی یوسفی به عنوان«رییس مرکز راهبردی و مطالعات اسلامی  اقتصاد  مقاومتی»، حجت الاسلام والمسلمین هادی حسین‌خانی به عنوان «مدیر مرکز تخصصی امام خمینی(ره)»، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی به عنوان«مشاور مدیر حوزه های علمیه در امور آموزشی»،حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری به عنوان «مشاور مدیر حوزه‌های علمیه در امور فناوری اطلاعات و فضای مجازی» وآقای محسن مسچی به سمت «مشاور مدیر حوزه های علمیه در امور ارتباطات» به مدت دو سال منصوب کرد.