عضو شورای شهر قم گفت: تفریغ بودجه ۸ سازمان استان در روزهای اخیر به‌صورت کامل انجام‌شده و تفریغ بودجه شهرداری نیز هفته آینده به‌پایان خواهد رسید.

به گزارش شهر کریمه به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلیمن سیدمحمد آتش‌زر در دویست و چهل و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم که در ساختمان شهید باکری قم برگزار شد، با اشاره به مصوبه معافیت مساجد از پرداخت عوارض اظهار داشت: این طرح با موافقت قاطع به تصویب اعضا رسیده است.

وی با بیان کارکردهای مختلف مساجد در عرصه‌های مختلف افزود: در مساجد جز کارهای عبادی فعالیت‌های دیگر آموزشی، فرهنگی و اقتصادی نیز صورت می‌گیرد که باید شامل معافیت‌های مالیاتی شود.

آتش‌زر با تاکید بر تفریغ بودجه سال ۹۵ سازمان‌ها و بخش‌های استان گفت: پس از بررسی‌ها و جلسات مختلف تفریغ بودجه ۸ سازمان انجام‌گرفته است و تفریغ شهرداری نیز تا هفته آینده به‌صورت کامل انجام خواهد گرفت.

عضو شورای ‌شهر قم تفریغ بودجه ۹۵ سازمان حمل‌ونقل استان را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: بودجه مصوب این سازمان ۱۰ میلیارد تومان بوده است که با اصلاحیه ۱۲ میلیاردی درنهایت نزدیک به ۶۸ درصد هزینه نهایی داشته است.

وی ادامه داد: سازمان زیباسازی شهرداری قم نیز ۶ میلیارد بودجه مصوب داشته است که با اصلاحیه بعدی بودجه آن به ۵ میلیارد تقلیل پیداکرده است که بیانگر هزینه ۸۶ درصدی این سازمان در طول سال گذشته است.

آتش‌زر با اشاره به تفریغ بودجه سازمان قطار شهری عنوان کرد: مصوب بودجه این سازمان ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده که وصولی آن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است که ۲۹ درد برابر بودجه وصولی را نشان می‌دهد که نشانگر هزینه ۳۱ درصدی است.

عضو شورای ‌شهر قم خاطرنشان کرد: سازمان پارک‌ها و فضای سبز نیز بودجه مصوب ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی داشته که در اصلاحیه به ۴ میلیارد تومان رسیده است که ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان وصولی آن بوده است که برابر با هزینه قطعی ۸۵ درصدی است.

وی عنوان کرد: سازمان دیگری که بحث تفریغ بودجه آن در هفته‌های اخیر صورت گرفته است سازمان پایانه‌های شهری است که ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بودجه مصوب آن بوده است که ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان آن وصول‌شده که برابر با ۸۶ درصد هزینه و عملکرد این سازمان است.

عضو شورای ‌شهر قم ادامه داد: بودجه مصوب سازمان میوه و تره‌بار ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است که اصلاحیه آن ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شده که وصولی قطعی آن نیز ۱۰ میلیارد تومان است که برابر با ۹۶ درصد هزینه و عملکرد است.

وی با نام بردن از آخرین سازمانی که تفریغ بودجه آن در روزهای اخیر انجام شده است، تأکید کرد: سازمان پسماند آخرین سازمانی است که تفریغ بودجه آن در هفته اخیر انجام شده که بودجه مصوب آن ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است که اصلاحیه آن برابر با ۵ میلیارد تومان بوده است که ۹۳ درصد وصولی و ۹۶ درصد هزینه را در برداشته است.