مدیرکل نظارت بر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی شهرداری قم گفت: زمان‌بندی پروژه تقاطع غیر همسطح کمربندی امام علی(ع) – بلوار عماریاسر تا پایان سال بوده که سعی داریم آن را تا پایان تابستان به بهره برداری برسانیم. به گزارش شهرکریمه به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، عباس حلوایی‌زاده با اشاره به وضعیت پروژه تقاطع […]

مدیرکل نظارت بر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی شهرداری قم گفت: زمان‌بندی پروژه تقاطع غیر همسطح کمربندی امام علی(ع) – بلوار عماریاسر تا پایان سال بوده که سعی داریم آن را تا پایان تابستان به بهره برداری برسانیم.

به گزارش شهرکریمه به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، عباس حلوایی‌زاده با اشاره به وضعیت پروژه تقاطع بلوار عماریاسر – امام علی، هدف از اجرای این طرح را از بن بست خارج کردن بلوار عماریاسر و تبدیل آن به بلوار شریانی درجه یک شهری، همچنین کاهش بار ترافیکی خیابان 19 دی و اتصال آن به اتوبان امیرکبیر دانست و گفت: با تکمیل پروژه و اجرای رمپ و لوپ ها اتصال کامل بلوار عماریاسر به کمربندی امام علی(ع) برقرار شده و این بلوار از بن بست خارج می ‌شود.

وی با بیان اینکه قرارداد این پروژه به صورت دو عاملی است، افزود: مسیر اصلی روگذر پروژه هزار و 300 متر است و مسیر تقاطع همکف 900 متر است.

مدیرکل نظارت بر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی شهرداری قم طول دهانه اصلی پروژه را 29 متر و دهانه‌های کناری را 22 متر عنوان کرد.

وی با بیان اینکه اعتبار احداث این تقاطع 350 میلیارد ریال است، گفت: در این پروژه به طور همزمان 80 هزار مترمربع تملک و رفع معارضات انجام شده است.

حلوایی‌زاده با بیان اینکه زمان‌بندی پروژه 15 ماهه بوده است، افزود: سعی داریم زودتر از زمان‌بندی صورت گرفته پروژه را به بهره برداری برسانیم و تا پایان تابستان پروژه را در اختیار مردم قرار دهیم.

وی با اشاره به برنامه اتصال پروژه تقاطع غیر همسطح کمربندی امام علی(ع) – بلوار عماریاسر به بزرگراه امیرکبیر خاطرنشان کرد: ادامه این پروژه در خارج از محدوده شهری و در اختیار مجموعه راه و شهرسازی استان است.

مدیرکل نظارت بر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی شهرداری قم با اشاره به 185 هزار مترمکعب خاکبرداری و 160 هزار مترمکعب خاکریزی در این پروژه گفت: در این پروژه 11 هزار و 500 مترمکعب بتن ریزی، هزار و 150 تن آرماتور بندی و 15 هزار مترمربع قالب بندی انجام شده که مدت پروژه از ابتدای آذر 94 تا پایان اسفند ماه سال جاری است اما سعی داریم تا پایان شهریور پروژه را به بهره برداری برسانیم.