ایتنا - سازمان ملل بر اساس شواهدی که به دست آورده است بر این باور است که دولت‌ها و صنایع باید اطمینان حاصل کنند که انتشار گازهای گلخانه‌ای‌شان تا سال 2025 کاهش چشمگیری پیدا می‌کند.


شهرکریمه – سازمان ملل بر اساس شواهدی که به دست آورده است بر این باور است که دولت‌ها و صنایع باید اطمینان حاصل کنند که انتشار گازهای گلخانه‌ای‌شان تا سال ۲۰۲۵ کاهش چشمگیری پیدا می‌کند.منبع