معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه ما از زمان پیروزی انقلاب و حتی در همین زمان که سال ۱۴۰۰ هست فتنه و توطئه‌ای خطرناک‌تر و پیچیده‌تر از فتنه ۸۸ نداشتیم گفت: خالق و پیروز حماسه ۹ دی مردم ایران هستند.


توطئه‌ای پیچیده‌تر از فتنه ۸۸ نداشتیم – شهرکریمه نیوز


منبع
شهرکریمه نیوز