دادستان قم با اشاره به توقیف روزنامه شاخه سبز در پی چاپ مطلب توهین آمیز گفت: دادستانی با این روزنامه خاطی برخورد خواهد کرد و برای این موضوع در دادستانی تشکیل پرونده شده است.

به گزارش شهرکریمه به نقل از روابط عمومی دادستانی قم، مهدی کاهه با اشاره به اهانت یک روزنامه استانی به اهالی شریف منطقه نیروگاه اظهار کرد: اجازه نخواهیم داد که قلم تفرقه در قم تیتر شود و دادستانی با این روزنامه خاطی برخورد خواهد کرد و برای این موضوع در دادستانی تشکیل پرونده شده است.

وی با تاکید بر اینکه کرامت انسانی افراد و قومیت‌ها باید حفظ شود بیان کرد: دادستانی اجازه هنجار شکنی و اهانت به قومیت‌ها را به هیچ فرد و گروهی نخواهد داد.

شایان ذکر است دستور بازداشت مدیر مسئول و توقیف روزنامه صادر شد.