کمیته فنی فدراسیون فوتبال فردا در مورد اخراج یا ماندن اسکوچیچ تصمیم گیری می‌کند.


کمیته فنی فدراسیون فوتبال فردا در مورد اخراج یا ماندن اسکوچیچ تصمیم گیری می‌کند.منبع
info@yjc.news