کمیته فنی فدراسیون فوتبال فردا در مورد اخراج یا ماندن اسکوچیچ تصمیم گیری می‌کند.


کمیته فنی فدراسیون فوتبال فردا در مورد اخراج یا ماندن اسکوچیچ تصمیم گیری می‌کند.

[ad_2]

منبع
info@yjc.news