استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه تکیه بر کشورهای خارجی یک کار غلط است گفت: کشور باید بر روی قدرت نظامی خود تکیه کند و باید این قدرت را از جانب خدا بدانیم.

به گزارش شهرکریمه ، آیت‌الله جعفر سبحانی ظهر امروز در جلسه درس تفسیر قرآن که در مجتمع عالی فقه برگزار شد، با اشاره به جایگاه خداوند اظهار کرد: اینکه در قرآن آمده که خدا در آسمان‌ها است، به این معنی نیست که خداوند در زمین حضور ندارد بلکه خدا در همه جا هست.

وی ادامه داد: پرنده‌ها سه دسته هستند، یک دسته صاف می‌روند و پر نمی‌زنند، اما دسته دیگری از پرندگان پر می‌زنند، اما دسته آخر پرندگان هم صاف می‌روند و هم پر می‌زنند.

استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: قرآن می‌فرماید که به پرندگان بنگرید و ببینید این پرندگانی که در آسمان هستند، خداوند آن‌ها را در آسمان نگه داشته است وگرنه این پرندگان به زمین می‌افتند.

آیت‌الله سبحانی با اشاره به سوره ملک اظهار کرد: این سوره در مقام بیان توحید ربوبی است، در سوره ملک قرار نیست که خالقیت خدا اثبات شود، بلکه این سوره بیان می‌کند که کارگردان جهان آفرینش فقط خداوند است و خدا پرندگان را هدایت می‌کند تا از مکانی به مکان دیگر بروند.

وی ادامه داد: اعتقاد به خداوند منافاتی با عوامل طبیعی ندارد، خدا از طریق اسباب جهان آفرینش را اداره می‌کند و همه جهان از آن خداوند است.

استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: قرآن گاهی فعلی را به خداوند و گاهی هم به فرشتگان نسبت می‌دهد، تناقضی بین این دو نیست، چون کار فرشتگان، کار خداوند است و آن‌ها دستور خدا را اجرا می‌کنند، فرشتگان مخلوق خداوند هستند.

آیت‌الله سبحانی با اشاره به صفات خداوند اظهار کرد: خداوند رحمان و رحیم است، رحمان معنای وسیع تری نسبت به رحیم دارد و رحیم تنها مربوط به آخرت است.

وی ادامه داد: مشرکین خالق بودن خدا را قبول داشتند، اما رب بودن را به بت‌ها نسبت می‌دادند، در حالی که بت‌های چوبی و فلزی اثری بر روی جهان آفرینش نمی‌گذارند.

استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: گاهی انسان فکر می‌کند که خدا چرا این قدر بر روی ربوبیت تاکید می‌کند، اگر به کشورهایی همچون هند و ژاپن برویم، بسیاری از مردم را می‌بینیم که هنوز بت می‌پرستند.

آیت‌الله سبحانی با اشاره به اعتقادات مشرکین اظهار کرد: مشرکین خیال می‌کردند که این بت‌ها توانایی کمک کردن به آن‌ها را دارند و در جنگ‌ با مسلمانان بت‌های خودشان را همراه می‌آوردند.

وی ادامه داد: کشور باید بر روی قدرت نظامی خود تکیه کند و باید این قدرت را از جانب خدا بدانیم، تکیه بر کشورهای خارجی یک کار غلط است. اگر این کشورها به ما یک تخم مرغ بدهند، ۱۰ تخم مرغ از ما می‌گیرند و باید در مسائل نظامی به دنبال اسباب باشیم.

استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: باید در مسائل نظامی بر قدرت خودمان تکیه کنیم، در سال ۱۳۲۰ در دوره رضاخان در تمام نقاط کشور لشکر نظامی وجود داشت، اما با حمله کشورهای خارجی این لشکر پاشید و این کشورها توانستند ایران را به سرعت اشغال کنند.

آیت‌الله سبحانی در پایان با اشاره به ویژگی های ضروری برای نیروهای نظامی کشور خاطرنشان کرد: این نیروها باید مکتبی باشند و بر خداوند تکیه کنند تا بتوانند در برابر دشمن مقاومت کنند.