به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛ ؛ عکس ها صفحه نخست بعضی روزنامه‌ های استان‌ شهر قم،امروز سه شنبه ۱ آبان ماه ۱۳۹۷ را با عنوان های و تیترهای متفاوت رویت می کنید.

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛ ؛ عکس ها صفحه نخست بعضی روزنامه‌ های استان‌ شهر قم،امروز سه شنبه ۱ آبان ماه ۱۳۹۷ را با عنوان های و تیترهای متفاوت رویت می کنید.

خداحافظی آخوندی با کابینه/مشکلات صادر کردن ویزا برای زوار اربعین در قم

خداحافظی آخوندی با کابینه/مشکلات صادر کردن ویزا برای زوار اربعین در قم

خداحافظی آخوندی با کابینه/مشکلات صادر کردن ویزا برای زوار اربعین در قم

خداحافظی آخوندی با کابینه/مشکلات صادر کردن ویزا برای زوار اربعین در قم