سرمربی استقلال پس از حضور در جلسه کمیته انضباطی گفت: به خانه می روم تا جشن تولدم را تکمیل کنم.


سرمربی استقلال پس از حضور در جلسه کمیته انضباطی گفت: به خانه می روم تا جشن تولدم را تکمیل کنم.منبع
info@yjc.news