رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: با بورسی شدن سرخابی‌ها، جعبه سیاه ۲ تیم باز شد.


رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: با بورسی شدن سرخابی‌ها، جعبه سیاه ۲ تیم باز شد.منبع
info@yjc.news