به گزارش پایگاه خبری شهرکریمه به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در گرجستان، زازا وشاکمادزه، رئیس آژانس ملی امور ادیان گرجستان، همراه با نایب رئیس آژانس گیورگی اوکلبا، بدری چرکزیشویلی، مدیر آرشیو وزارت امور داخله با اعضای شورای بین ادیان که شامل نمایندگان کلیسای ارتدوکس گرجستان، ادراه کل مسلمانان گرجستان، نمایندگاه کلیساهای ارمنی، کاتولیک، لوتری، […]به گزارش پایگاه خبری شهرکریمه به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در گرجستان، زازا وشاکمادزه، رئیس آژانس ملی امور ادیان گرجستان، همراه با نایب رئیس آژانس گیورگی اوکلبا، بدری چرکزیشویلی، مدیر آرشیو وزارت امور داخله با اعضای شورای بین ادیان که شامل نمایندگان کلیسای ارتدوکس گرجستان، ادراه کل مسلمانان گرجستان، نمایندگاه کلیساهای ارمنی، کاتولیک، لوتری، انجیلی است، دیدار کردند.

رئیس آژانس و اعضای شورای بین ادیان در مورد ابتکار مشترک آژانس و وزارت امور داخلی گرجستان توافق کردند که برای تدوین و انتشار کتابی بر اساس مطالب آرشیوی درباره روحانیون مذاهب مختلف که در دوران شوروی سرکوب شده اند اقدام کنند.

بدری چرکزیشویلی، مدیر آرشیو وزارت امور داخله، و در جمع اعضای شورا سخنرانی کردند و در مورد اهمیت نشر صحبت کرد.

تمام اعضای شورای بین ادیان از ابتکار جدید استقبال کردند. زازا واشاقمادزه به هر یک از آنها پیشنهاد داد که تمام اطلاعاتی را که در مورد روحانیت سرکوب شده دارند ارائه کنند تا در نشریه جدید به طور کامل منعکس شود.منبع