رئیس فدراسیون دو و میدانی گفت: هزینه اردوی خارج از کشور حدادی و تفتیان را حامی مالی شان پرداخت می‌کند.


رئیس فدراسیون دو و میدانی گفت: هزینه اردوی خارج از کشور حدادی و تفتیان را حامی مالی شان پرداخت می‌کند.منبع
info@yjc.news