تیمی از کودکان کشورمان به همراه تیم‌های ۹ کشور دیگر در بازی‌های کودکان آسیایی شرکت می‌کنند.


تیمی از کودکان کشورمان به همراه تیم‌های ۹ کشور دیگر در بازی‌های کودکان آسیایی شرکت می‌کنند.منبع
info@yjc.news