دبیر فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای از حضور قطعی ۱۲ کشور در مسابقات جام جهانی ورزش های زورخانه ای به میزبانی تهران خبر داد.


دبیر فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای از حضور قطعی ۱۲ کشور در مسابقات جام جهانی ورزش های زورخانه ای به میزبانی تهران خبر داد.منبع
info@yjc.news