محمد آقاطاهر ریاست اتحادیه بنکداران مواد غذایی در اظهار کرد و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،.. افزایشی نداشته هست و تنها نرخ روغن به خاطر کم بودن دانه های روغنی و ارائه با نوساناتی در بازار مواجه گردید. وی در جواب به این سؤال که آیا احتکار خانگی در افزایش نرخ […]

صادرات کالای ایرانی از مرزها،نرخ ها را بالا برد/کمبودی در توزیع اقلام بنیادی ایام محرم نداریممحمد آقاطاهر ریاست اتحادیه بنکداران مواد غذایی در اظهار کرد و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،.. افزایشی نداشته هست و تنها نرخ روغن به خاطر کم بودن دانه های روغنی و ارائه با نوساناتی در بازار مواجه گردید.

وی در جواب به این سؤال که آیا احتکار خانگی در افزایش نرخ اقلام بنیادی تاثیر گذار بوده هست،بیان کرد: این مبحث تاثیر چندانی در افزایش نرخ اقلام نداشته هست و تنها جو روانی نوسان نرخ ارز و علاوه بر این ماندن بعضی مواد اولیه در انبارها نرخ را افزایش داده هست.

ریاست اتحادیه بنکداران مواد غذایی در انتهاء با انتقاد از خارج شدن کالاهای ایرانی از مرزها تصریح نمود: با توجه به نوسان نرخ ارز،کالاهای ایرانی برای کشورهای همسایه توجیه اقتصادی دارد به شکلی تاجران عراق از مرز نخجوان و…    نخود،برنج و دیگر فرآورده ها خود را به طور همه روزه خریداری می نمایند که همین مبحث در افزایش نرخ تاثیر گذار بوده هست.به همین دلیل از مسئولین مربوط انتظار می رود از خروج اینچنین کالاهای ایرانی از مرزها جلوگیری کنند.