معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران توضیحاتی درباره جلسه روز گذشته رئیس جمهور با شهردار و معاونانش ارائه داد.
منبع
شهرکریمه نیوز