به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛تصویر ها صفحه نخست بعضی روزنامه‌ های استان‌ شهر قم،امروز یکشنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۷ را با عنوان های و تیترهای متفاوت رویت می کنید.

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛تصویر ها صفحه نخست بعضی روزنامه‌ های استان‌ شهر قم،امروز یکشنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۷ را با عنوان های و تیترهای متفاوت رویت می کنید.

انتهاء روزهای خوش بن سلمان/افزایش حقوق کارکنان دولت

انتهاء روزهای خوش بن سلمان/افزایش حقوق کارکنان دولت

انتهاء روزهای خوش بن سلمان/افزایش حقوق کارکنان دولت

انتهاء روزهای خوش بن سلمان/افزایش حقوق کارکنان دولت