در جلسه امروز کمیته فنی فدراسیون فوتبال وضعیت تیم‌های پایه بررسی شد.


در جلسه امروز کمیته فنی فدراسیون فوتبال وضعیت تیم‌های پایه بررسی شد.منبع
info@yjc.news