مدیرکل راه‌آهن استان قم با اظهار بی‌اطلاعی از خروج قطار اهواز ــ قم گفت: خروج قطار در حوزه استحفاظی قم نبوده است.

به گزارش شهر کریمه به نقل از تسنیم، محسن اعتماد، با اظهار بی‌اطلاعی از خروج قطار اهواز ــ قم اظهار داشت: خروج قطار در حوزه استحفاظی قم نبوده است.

مدیرکل راه‌آهن استان قم با بیان این موضوع که مقصد این قطار تهران بوده است، افزود: چون خروج قطار در حوزه استحفاظی قم نبوده نمی‌توانیم درباره خسارات واردشده اظهارنظری کنیم.

بر اساس گزارش شهر کریمه به نقل از تسنیم، خبری امروز منتشر شد که خروج قطار اهواز به قم را به‌علت گرمای بیش‌ازحد و انبساط ریل در منطقه هفت‌تپه تأیید می‌کند.

طبق اخبار رسیده خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی نرسیده و اکنون قطار متوقف شده است.