دو تیم استقلال تهران و پیکان به تساوی بدون گل رسیدند.


دو تیم استقلال تهران و پیکان به تساوی بدون گل رسیدند.منبع
info@yjc.news