دیدار دو تیم هوادار و پرسپولیس، با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.


دیدار دو تیم هوادار و پرسپولیس، با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.منبع
info@yjc.news