کمیته‌ای با نام نظارت بر زیبا سازی معابر و اماکن عمومی در قطر راه‌اندازی شده تا این کشور حال و هوای جام جهانی به خود بگیرد.


کمیته‌ای با نام نظارت بر زیبا سازی معابر و اماکن عمومی در قطر راه‌اندازی شده تا این کشور حال و هوای جام جهانی به خود بگیرد.منبع
info@yjc.news