محققان در حال کار روی دارویی هستند که عامل اصلی حمله قلبی را خاموش می‌سازد. نقص ژن باعث افزایش پروتئین چرب و لخته شدن خون می‌شود. این نقص باعث افزایش میزان پروتئین Lipoprotein a می‌شود که در ۲۰ درصد جمعیت مشاهده می‌شود. محققان قصد ساخت دارو برای کاهش سطح این نوع پروتئین در بدن هستند. […]


محققان در حال کار روی دارویی هستند که عامل اصلی حمله قلبی را خاموش می‌سازد.

نقص ژن باعث افزایش پروتئین چرب و لخته شدن خون می‌شود. این نقص باعث افزایش میزان پروتئین Lipoprotein a می‌شود که در ۲۰ درصد جمعیت مشاهده می‌شود.

محققان قصد ساخت دارو برای کاهش سطح این نوع پروتئین در بدن هستند. هدف تزریق دارویی با دوام طولانی است که چند بار در سال تجویز می‌شود.

آزمایش کلینیکال داروی SLN360 به زودی توسط کمپانی دارویی انگلیسی آلمانی Silence Therapeutics شروع می‌شود.

محققان در حال کار روی دارویی هستند که عامل اصلی حمله قلبی را خاموش می‌سازد.

پایگاه خبری شهرکریمه (khabarfoori.com)

608f975acffcd_2021-05-03_10-55

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۳:۱۵

نقص ژن باعث افزایش پروتئین چرب و لخته شدن خون می‌شود. این نقص باعث افزایش میزان پروتئین Lipoprotein a می‌شود که در ۲۰ درصد جمعیت مشاهده می‌شود.

محققان قصد ساخت دارو برای کاهش سطح این نوع پروتئین در بدن هستند. هدف تزریق دارویی با دوام طولانی است که چند بار در سال تجویز می‌شود.

آزمایش کلینیکال داروی SLN360 به زودی توسط کمپانی دارویی انگلیسی آلمانی Silence Therapeutics شروع می‌شود.